انتشار نشریه به تعویق افتاد

سلام علیکم

احتراما به استحضار همه ی عزیزان می رساند تاریخ نشر نشریه به دلیل اضافه شدن تعدادی مقاله در انتهای زمانبدی مورد نظر به جهت انتشار و اهمیت آن مقالات به مورخه 30/07/1388 موکول میگردد.

تیم مدیریت ارشد مجموعه از همه عزیزان به دلیل این تاخیر پوزش می طلبد.

امید است با صبوری خود مارا در این مسیر یاری نمایید

با احترام

مخلصی