تاریخ شمسی - pdate

به نام خدا

حتما همه با تاریخ شمسی jdate آشنا هستید که البته در زمان خودش کار بسیار خوبی بود اما از توسعه  این تابع خبری نشد که باید از کسانی که از این تابع استفاده کردند اما توسعه ندادند گله کرد . از نویسنده این تابع تشکر

به دلیل مشکلاتی که در تابع jdate وجود داشت و همچنین کمبود تابع جایگزین برای strftime تصمیم گرفتم که دو تابع با نام های pdate و pstrftime رو بنویسم که هر دو این توابع با نسخه php5 سازگار هستند و مشکلاتی که در jdate مانند وجود داشته رو برطرف و کلا بهینه ترش کنم

فایل  با نسخه ۱.۱ رو می تونید از اینجا فایل پیوست دریافت کنید کنید

در داخل فایل چند تابع وجود دراد که در کدام را توضیح می دهم

pdate: دقیقا مانند تابع date عمل می کند با این تفاوت که تاریخ های را به صورت شمسی باز می گرداند

pstrftime: دقیقا مانند تابع strftime عمل می کند با این تفاوت که تاریغ شمسی را باز می گرداند

DayOfYear: تعداد روزهای گذشته شده از سال را باز می گرداند. این تابع سه پارامتر سال و ماه و روز شمسی را دریافت می کند

isKabise: بررسی می کند که آیا سال شمسی که به آن می دهیم کبیسه است یا خیر در صورت کبیسه بودن مقدار درست در غیر این صورت مقدار غلط را باز می گرداند

pmktime: مشابه تابع mktime عمل می کند با این تفاوت که روز و ماه و سال را به صورت شمسی دریافت می کند

pcheckdate: مانند تابع checkdate عمل می کند با این تفاوت که ماه و سال و روز شمسی را دریافت می کند

pgetdate: مانند تابع getdate عمل می کند با این تفاوت که تاریخ شمسی را باز می گرداند

AttachmentSize
.pdate.tar.gz3.24 KB

نظرات

پیگیری پروژه

برای پیگیری پروژه به اینجا برید:
https://gitorious.org/pdate/pdate

تاریخ رو برای من چند ساعت قبل باز می گرداند!

سلام وحید جان. چرا وقتی از این تابع استفاده می کنم ، تاریخ رو درست بر می گردونه اما زمان رو نه! برای چند ساعت قبل هست! چیکار کنم درست بشه؟

اینجا رو بخونید

خیلی عالی بود

خیلی عالی بود .. من به تازگی به این تابع نیاز پیدا کردم
مرسی

خوبه

دستت درست
بازم از این کارا بکن